Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Home » Publications » Papers » 2007

II Congreso Iberico do Castanheiro
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, Junho 20-22, 2007

17


Identificación de Phytophthora pseudosyringae en plantas de Castaño


Pintos C.¹, Aguín O.¹, Mansilla J.P.¹², Montenegro D.¹, Rial C.¹

¹Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Subida a la Robleda s/n.36153 Pontevedra. efa@efa-dip.org

²Departamento de Producción Vegetal, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Universitario, 27002 Lugo, España.
ABSTRACT:In the present work, Phytophthora pseudosyringae T. Jung & Delatour is identified molecularly, morphologically and physiologically for the first time

Keywords: Phytophthora nemorosa, P. kemoviae, ITS-RFLP, mitochondrial ADN.