Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Análises e Tarifas


Análises e Tarifas

Coa finalidade de dar cumprimento ó diagnostico vexetal, a Estación Fitopatolóxica do Areeiro realiza diversos tipos de análises en función da demanda dos usuarios, entre as que se inclúen tanto as análises fitopatolóxicas e edafolóxicas como as análises organolépticas de froitos e de viabilidade de pole. Na sección de bioloxía molecular realízanse ademais análises de secuenciación de ADN. Estas análises están suxeitas a unhas taxas publicadas no Boletín Oficial da Provincia.
Para máis información: analitica.efa@depo.es
Fitopatoloxía
Fruticultura e
OrnamentaisEdafoloxía
Productos
Formas de
Pagamento