Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Análises e Tarifas » Fitopatoloxía - Servizo de detección de Armillaria no solo


Certificación AENOR

SERVIZO DE DETECCIÓN DE ARMILLARIA NO SOLO


Púxose a punto unha técnica molecular para a detección de Armillaria a partir de mostras de solo.
As análises pódense facer mediante dous procedementos:ÁRBORES CON SÍNTOMAS DE DECAEMENTO PLANTACIÓNS ESTABLECIDAS OU NOVAS

Mostra a enviar: Mostra a enviar: Aproximadamente 1 quilo de terra situada ao redor da planta afectada entre os primeiros 20 cm de profundidade do solo. Aproximadamente 1 quilo de terra recollido en diferentes puntos do terreo entre os primeiros 20 cm. de profundidade do solo (nunha ha. recoller en 100 puntos nunha cuadricula de 10x10 m.)

Tarifas

A resposta enviarase por correo ao finalizar a análise indicando se Armillaria foi ou non detectada.