Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Análises e Tarifas

FORMAS DE PAGAMENTO


  • Transferencia na conta da Deputación
    NOVA GALICIA BANCO 2080 5401 57 3110106612
  • Na tesouraría da Deputación.
  • Mediante xiro postal ou telegráfico.
  • Mediante cheque conformado.
Pregamos que, ao efectuar o ingreso por xiro ou transferencia, poñan o concepto polo que se ingresa, data de expedición e número de cargo.