Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Análises e Tarifas » Fruticultura e Ornamentais - Análise de froita


Certificación AENOR

ANALISE DE FROITA


Púxose a punto unha técnica para a valoración dos seguintes parámetros en froita:Determinación del almidón


Acidez


Brix + materia secaMostra a enviar: Cada mostra estará formada por 3 froitos, sendo necesarias tantas mostras como zonas diferenciadas existan na explotación.


Tarifas

Os resultados poderán ser enviados por fax, correo electrónico, ou correo ordinario.

A resposta enviarase por correo ao finalizar a análise indicando o valor medio dos tres froitos da mostra ± o erro estatístico