Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Análises e Tarifas » Fitopatoloxía - Servizo de secuenciación


Certificación AENOR

SERVIZO DE SECUENCIACIÓNPúxose en marcha na Estación Fitopatolóxica do Areeiro o servizo de secuenciación de ADN. Este novo servizo conta cun secuenciador capilar ABIPRISM 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystem).


Entrega de mostras:

As mostras consistirán en fragmentos de ADN obtidos mediante PCR e purificados. Tamén se enviará o Primer específico que se queira utilizar. A concentración de ADN requirida será de 50-100 ng cun mínimo de 20 µl e a do primeiro de 5 pmoles/µl cun mínimo de 10 µl. O horario de entrega de mostras será de 8:00 a 15:00 horas de luns a venres en días laborables. Acompañando ás mostras e ao Primer específico entregarase a folla de solicitude de secuenciación.

Tarifas

Os resultados poderán ser enviados por fax, correo electrónico, ou correo ordinario.