Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio »Información Fitosanitaria » Avisos Fitosanitarios

AVISO FITOSANITARIO

26/03/2010

VIÑA
Mildeu: Ver Fotos

Plasmopara vitícola - Maduración da oosporaProduciuse a maduración da oospora de mildeu en diferentes comarcas da provincia. Isto implica que, en canto o desenvolvemento da viña o permita e se dean paralelamente condicións climáticas favorables, poderá ter lugar a infección primaria.
Excoriose: Ver Fotos

Estado fenoloxía D - Follas incipientesNalgunhas bisbarras o estado fenoloxía do viñedo está próximo ao D (follas incipientes), momento en que se debe aplicar un tratamento preventivo fronte a esta enfermidade cun produto a base de mancozeb ou folpet
PIÑEIRO
Ips sexdentatus:Ver Fotos

Adulto de Ips sexdentatusTrampa de embudos múltiplesIniciouse o voo deste insecto perforador da madeira, segundo o confirman as trampas de embudes múltiples que temos instaladas en diferentes montes da provincia.