Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Información Fitosanitaria » Avisos Fitosanitarios
Suscríbase as novidades da nosa Páxina web Suscribirse a las novedades por correo electrónico


AVISO FITOSANITARIO
11/09/2017


VIÑA
Cicadélido vector da flavescencia dourada

A semana pasada recollemos os primeiros individuos deste vector (Scaphoideus titanus) nas trampas que temos instaladas na provincia de Pontevedra. Curiosamente, os adultos foron capturados nunha trampa dunha finca de O Rosal, comarca onde unicamente recolleramos esta especie no ano 2009. Pola súa banda, non tivemos captura algunha na zona de O Condado, que é onde soemos ter o cicadélido os anos que hai capturas, e sí temos constancia de máis exemplares recollidos na provincia de Ourense.

Canto ás análises dos insectos para a detección da flavescencia dourada, todos eles deron resultado negativo, é dicir, ausencia do patóxeno.


Scaphoideus titanus capturado en trampa cromática Primeros dos Scaphoideus capturados_Campaña 2016

Alteracións de madeira

Unha vez máis recordamos que é moi conveniente marcar as plantas que mostran síntomas de alteracións de madeira para podalas de xeito separado. Sabemos que esta recomendación non implica que non se estendan estas enfermidades polas viñas, pero si pode axudar a que a dispersión sexa menor.

Planta con síntomas da enfermidade da madeira Non esquezan marcar as plantas con enfermidades da madeira Planta con síntomas de patologías de madera marcada para su tratamiento diferenciado en la poda
MACEIRA, PEREIRA
Froita con podremias

Nestas especies, como tamén noutras como os cítricos que teñen os froitos en fase de maduración, lémbrase que se debe retirar a froita con podremias e a que puido caer ao chan estes días, pois coa humidade xerada polas escasas choivas que se rexistraron desde venres ou sábado segundo a zona pódese instalar con facilidade Monilia ou outros fungos oportunistas que fagan podrecer os froitos que quedan nas árbores ademais de incrementar o risco de ataque destes patóxenos para a próxima campaña.

Os froitos con Monilia deben retirarse Diferentes niveis de dano de Phytophthora hibernalis en limóns Mazás arredor dunha maceira en fase de podremia
BUXO
Cydalima perspectalis

É conveniente revisar as plantas e sebes de buxo porque aínda se observan moitas delas nas que continúa avanzando a praga a pesar de ter tratado, e as condicións climáticas aínda son favorables ao seu desenvolvemento. Para o seu control, e como dixemos no aviso do día 29 de agosto, os produtos autorizados son os piretroides, o aceite de parafina e o azadiractin.

Oruga de Cydalimna perspectalis y signos de alimentacion Oruga desarrollada de Cydalima perspectalis Detalle de excrementos e signos alimentacion